sábado, 23 de abril de 2011

Blog do Grupo de Traballo: Soporte Vital Básico

      "Estes materiais son o froito do grupo de traballo elaborados coa intención de facilitar a labor da súa aplicación no aúla. Esperamos que vos sexan útiles e que entre todos poidamos dar a coñocer estes contidos tan importantes, aínda que as veces esquecidos, e que poden ser fundamentais nunha situación de emerxencia non soio no centro educativo senon tamén na vida cotián co principal obxectivo de SALVAR UNHA VIDA"


Simulador DESA
acceder ó simulador